روادید مطبوعاتی

مدارک مورد نیاز برای اخذ روادید ویژه برای رسانه‌ها:

1- تکمیل و ارائه فرم ویژه درخواست روادید رسانه‌ای

2- معرفی‌نامه از سازمان رسانه‌ای

3- کپی پاسپورت

4- دو قطعه عکس

5- رسید واریز هزینه صدور روادید در یکی از شعب بانک صادرات ایران در لبنان

 

به شماره حساب:  20431 69 4651 002