معرفی سفیر

محمد جلال فیروزنیا

متولد 1339

متاهل و صاحب 3 فرزند

 

تحصیلات:

فوق لیسانس جامعه شناسی

 

سوابق اجرایی:

رئیس اداره اول خلیج فارس

سفیر جمهوری اسلامی ایران در یمن - 1369 تا 1374

سفیر جمهوری اسلامی ایران در بحرین  - 1377 تا 1381

مدیرکل خلیج فارس و خاورمیانه - 1385 تا 1390

سفیر جمهوری اسلامی ایران در مالزی - 1391 تا 1393    

مشاور وزیر